Scoil Chaitríona, Glas Naíon

Sainmheon/ Ethos

Scroll down for English

Is pobal Doiminiceach í Scoil Chaitríona a léiríonn barr shamhlacha agus luachanna Doiminiceacha agus sprid Chairt Iontaobhas Le Chéile.

Cuireann Scoil Chaitríona oideachas ar fáil trí mheán na Gaeilge.

Is iad seo príomhaidhmeanna na scoile:

  • Dílseacht a chothú don Ghaeilge agus don Chultúr Gaelach
  • Forbairt iomlán na ndaltaí a chur chun cinn
  • Déantar na daltaí a mhealladh agus a spreagadh chun barr feabhais a bhaint amach i gcúrsaí léinn, go sóisialta, go pearsanta, go spioradálta agus go cruthaitheach.
  • Leagtar béim ar fhoghlaim sa seomra ranga agus ar imeachtaí seach-churaclam agus comh-churaclam.
  • Oibrímid le chéile ar leas gach duine i spiorad na Críostaíochta agus na Fírinne.


Scoil Chaitríona is a Dominican community which illustrates the ideals and values of the Dominicans and of the Le Chéile Charter.

Scoil Chaitríona is a community which provides education through the medium of Irish.

The main aims of the school are:

To foster loyalty to the Irish Language and Culture.

To promote the holistic development of the pupils.

Students are encouraged to reach their full potential academically, socially, personally, spiritually and creatively.

Learning is promoted inside the classroom and in extra-curricular and co-curricular activities.

We work together for the welfare of all in the spirit of Christianity and Truth

May 31
2024
Lá deireadh don bhliainscoile 2023-24
Jun 05
2024
Scrúduithe Stáit ag Tosú
Mobhí Road, Glasnevin, Dublin 9
01 837 0762
Le Cheile
Teagmháil/Contact
Suíomh/Location
© 2024 Scoil Chaitríona, Glas Naíon