Scoil Chaitríona, Glas Naíon

Clár Scoile/ Curriculum Overview

Scroll down for English

Leanann daltaí sraith 6 bliana i Scoil Chaitríona

Bliain 1-3

An tSraith Shóisearach

Bliain 4

Idirbhliain - déanann gach dalta an idirbhliain

Bliain 5-6

An Ardteistméireacht

Seo a leanas liosta na n-ábhar ar fáil i Scoil Chaitríona ag brath ar éileamh agus acmhainn.

Bliain 1-3

Ábhair Lárnacha

Gaeilge
Béarla
Mata
Creideamh
Treoir
Corpoideachas
Stair
Tíreolaíocht
CSPE
SPHE
Folláine

Ábhair Roghnacha

Eolaíocht
Ealaín
Eacnamaíocht Bhaile
Ceol
Teicneolaíocht
Staidéar Gnó

Teangacha

Fraincis
Gearmáinis
Spainnis

Idirbhliain

Gaeilge
Béarla
Mata
Creideamh
Forbairt Phearsanta
Corpoideachas
Ríomhaireacht
Fraincis
Gearmáinis
Stair
Tíreolaíocht
Ceimic
Bitheolaíocht
Fisic
Eacnamaíocht bhaile
Gnó
Cuntasaíocht
Ceol
Ealaín
Taithí oibre
Obair Dheonach
Spainnis
Seapánais
Teicneolaíocht
Drámaíocht
Gairneoireacht
Turais Bhaile Átha Cliath
Meáin Chumarsáide
Sábháilteacht ar Bhóithre
Staidéar Scannán

Ardteistiméireacht

Ábhair Lárnacha

Gaeilge
Béarla
Mata
Creideamh
Gairmthreoir
Corpoideachas

Teangacha

Fraincis
Gearmáinis
Spainnis

Ábhair Roghnacha

Stair
Tíreolaíocht
Fisic
Bitheolaíocht
Teicneolaíocht
Ceimic
Eacnamaíocht Bhaile
Gnó
Cuntasaíocht
Ealaín
Ceol


All students in Scoil Chaitríona follow a 6 year cycle

Year 1-3

Junior Cycle

Year 4

Transition Year - All students take Transition Year

Year 5-6

Leaving Certificate programme

The following table show the subjects usually offered by the school. There may be some variation from year to year in the choice subjects depending on demand and resources.

Junior Certificate

Core Subjects

 • Gaeilge
 • English
 • Maths
 • Religion
 • Guidance
 • PE
 • History
 • Geography
 • CSPE
 • SPHE
 • Well-being

Choice Subjects

 • Science
 • Art
 • Home Economics
 • Music
 • Technology
 • Business Studies

Choice of languages

 • French or
 • German or
 • Spanish

Transition Year

 • Gaeilge
 • English
 • Maths
 • Religion
 • Personal Development
 • PE
 • Computers
 • French
 • German
 • History
 • Geography
 • Chemistry
 • Biology
 • Physics
 • Home economics
 • Business
 • Accountancy
 • Music
 • Art
 • Work Experience
 • Voluntary Work
 • Spanish
 • Japanese
 • Technology
 • Drama
 • Horticulture
 • Young Social Innovators
 • Dublin Trips
 • Media Studies
 • Road Safety
 • Film Studies

Leaving Certificate

Core Subjects

 • Gaeilge
 • English
 • Maths
 • Religion
 • Career Guidance
 • PE

Languages

 • French or
 • German or
 • Spanish

Choice Subjects

 • History
 • Geography
 • Physics
 • Biology
 • Technology
 • Chemistry
 • Home Economics
 • Business
 • Accountancy
 • Art
 • Music
May 31
2024
Lá deireadh don bhliainscoile 2023-24
Jun 05
2024
Scrúduithe Stáit ag Tosú
Mobhí Road, Glasnevin, Dublin 9
01 837 0762
Le Cheile
Teagmháil/Contact
Suíomh/Location
© 2024 Scoil Chaitríona, Glas Naíon