Scoil Chaitríona, Glas Naíon

An tSraith Shóisearach/Junior Cycle

Scroll down for English

Déanann gach dalta staidéar ar na hábhair seo a leanas don Teastas Sóisearach

-Gaeilge
-Béarla
-Matamaitic
-Fraincis NÓ Gearmáinis NÓ Spáinnis
-Stair
-Tíreolaíocht
-Oideachas Saoránach, Sóisialta, Polaitiúil

Déanfaidh siad staidéar ar thrí ábhar as na hábhair roghnacha seo a leanas:

-Eolaíocht
-Staidéar Gnó
-Teicneolaíocht
-Ealaín
-Eacnamaíocht Bhaile
-Ceol

Ina theannta sin, déanann gach mac léinn staidéar ar na hábhair seo a leanas:

-Oideachas Reiligiúnach
-Corpoideachas
-Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte.

Tá tuilleadh eolais ar na hábhair seo ar fad le fáil ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, http://www.ncca.ie


All students study the following subjects for the Junior Certificate

 • Irish
 • English
 • Mathematics
 • French OR German OR Spanish
 • History
 • Geography
 • Civics, Social, Political Education

They will study three subjects from the following optional subjects:

 • Science
 • Business Studies
 • Technology
 • Art
 • Home Economics
 • Music

In addition all students study the following subjects:

 • Religious Education
 • PE
 • Social, Personal and Health Education.

Further information on all these subjects can be found on the website of the National Council for Curriculum and Assessment, http://www.ncca.ie

Mobhí Road, Glasnevin, Dublin 9
01 837 0762
Le Cheile
Teagmháil/Contact
Suíomh/Location
© 2024 Scoil Chaitríona, Glas Naíon