Scoil Chaitríona, Glas Naíon

Príomhoide Tánaisteach Buan/Permanent Vice Principal

Príomhoide Tánaisteach

Cuireann an Bord Bainistíochta fáilte roimh iarratais do phost mar Phríomhoide Tánaisteach ó dhaoine cuí-cháilithe. Tosóidh an post ar an 1ú Meán Fómhair 2023.


Is scoil Chaitliceach, dheonach, chomhoideachas, lánGhaeilge í Scoil Chaitríona faoi iontaobhas, Le Chéile.


Uimhir Rolla - 60700R


Líon na scoláirí - 509 scoláire


Tá foirmeacha iarratais ar fáil tríd an ríomhphost: iarratas2023@scoilchaitriona.ie


D’fhéadfadh gearrliostú a bheith infheidhme.


Spriocdháta: Meánlae, Dé Máirt 18 Aibreán 2023.


D’fhéadfadh na hagallaimh a bheith ar siúl an tseachtain dar tús 15ú Bealtaine 2023.


Is fostóir comhdheiseanna é Bord Bainistíochta Scoil Chaitríona.

Mobhí Road, Glasnevin, Dublin 9
01 837 0762
Le Cheile
Teagmháil/Contact
Suíomh/Location
© 2024 Scoil Chaitríona, Glas Naíon