Scoil Chaitríona, Glas Naíon

Idirbhliain - Clár & Ábhair/Programme & Subjects

Scroll down for English

Clár bliana

Déanann scoláirí na hIdirbhliana staidéar ar shraith croí-ábhar don bhliain iomlán agus áirítear leis seo na hábhair éigeantacha don Ardteistiméireacht (Béarla, Gaeilge, Matamaitic, Fraincis/Gearmáinis/Spáinnis) chomh maith le croí-ábhair eile ar nós an Chreidimh agus na Ríomhairí.

Bíonn deis acu triail a bhaint as na hábhair go léir atá ar fáil mar rogha ábhar san Ardteistiméireacht i modúl 7 nó 9 seachtaine. Cabhraíonn sé seo leis na scoláirí roghanna a dhéanamh nuair a roghnaíonn siad a n-ábhar don 5ú bliain.

Cuirtear raon de mhodúil eile ar fáil dóibh freisin atá deartha go speisialta don idirbhliain a thugann eolas dóibh ar raon ábhar éagsúil chun a gcuid scileanna a fheabhsú i réimsí éagsúla.

Ábhair Lárnacha

Gaeilge

Béarla

Mata

Fraincis/ Gearmáinis / Spáinnis

Treoir

Creideamh

Corpoideachas

Ríomhaireacht

Ábhair Roghnacha

Gnó

Stair

Tíreolaíocht

Cuntasaíocht

Bitheolaíocht

Fisic

Ceimic

Ealaín

Ceol

Eacnamaíocht Bhaile

Modúil Idirthréimhse

Seapánis

Stáidear scannán

Spórt (Obair Giomnáisiam)

Turais Bhaile Átha Cliath

Mionchomhlacht

Scileanna faoin aer

Scríbhneoireacht chruthaitheach

Grianghrafadóireacht

Garchabhair

Dearadh gréasáin

Ficheall

Drámaíocht

Ukulele

Ceannairí Todhchaí CLG


Programme Content

TY students study a set of core subjects for the entire year this includes the compulsory subjects for the Leaving Certificate (English, Irish, Mathematics, French/German) as well as other core subjects such as Religion and Computers.

They have an opportunity to try out all the subjects which are available as choice subjects at Leaving Certificate subjects in a 7 or 9 week module. This helps the students to make informed choices when they pick their subjects for 5th year.

They are also offered a range of other modules especially designed for TY which introduce them to a variety of subject areas to improve their skills in various areas.

Core Subjects

 • Gaeilge
 • English
 • Maths
 • French OR German OR Spanish
 • Guidance
 • Religion
 • PE
 • Computers

Optional Subjects

 • Business
 • History
 • Geography
 • Accountancy
 • Biology
 • Fisic
 • Ceimic
 • Art
 • Music
 • Home Economics

Transition Year Modules

 • Japanese
 • Film studies
 • Sport (Gym work)
 • Trips around Dublin
 • Minicompany
 • Outdoor skills
 • Creative writing
 • Photography
 • First aid
 • Web design
 • Chess
 • Drama
 • Ukulele
 • GAA Future Leaders
Mobhí Road, Glasnevin, Dublin 9
01 837 0762
Le Cheile
Teagmháil/Contact
Suíomh/Location
© 2024 Scoil Chaitríona, Glas Naíon