Scoil Chaitríona, Glas Naíon

HSCL Coordinator

HSCL Coordinator

Scroll down for English

TBSP i Scoil Chaitríona

Is é ról na Teagmhála Baile, Scoile agus an Phobail (TBSP) ná comhpháirtíochtaí idir tuismitheoirí agus an scoil a spreagadh, a thacú agus a éascú chun oideachas gach dalta a fheabhsú. Oibríonn ár TBSP le tuismitheoirí ar go leor bealaí éagsúla chun a gcumas a fhorbairt mar phríomhacmhainn i bhfoghlaim a linbh.

Is í Aileen Nic Dhubhghaill an comhordaitheoir TBSP. Bhí sí ag obair mar mhúinteoir acmhainne sa scoil, ag tacú le scoláirí l ó 2004. Is acmhainn chun tacú le tuismitheoirí í anois. Mar TBSPL, tá Aileen ar fáil chun tacú le teaghlaigh agus a bpáistí ag aistriú ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil agus le linn a gcuid ama i Scoil Chaitíona go dtí go aistríonn siad go dtí an chéad chéim eile.

Tá rannpháirtíocht na dtuismitheoirí i bpobal na scoile mar phríomhfhócas dár TBSP agus tá súil againn ranganna spraíúla, sóisialta agus cabhracha a eagrú do thuismitheoirí, . Beidh siad seo i Seomra na dTuistíi nó in ionad eile sa phobal.

Tugann an HSCL cuairteanna baile ar theaghlaigh ar go leor cúiseanna éagsúla. M.sh: chun fáilte a chur roimh thuismitheoirí nua chuig pobal Scoil Chaitríona; chun tacú le tinreamh 7rl. Bíonn anTBSP i dteagmháil freisin le gníomhaireachtaí seachtracha lena n-áirítear Seirbhís Tacaíochta Oideachais Tusla (TESS) agus an tSeirbhís Leasa Oideachais (EWS) agus an Líonra Tacaíochta Leanaí agus Teaghlaigh (CFSN).

Seomra na dTuistí- Tá Spás Ann Duitse!

Táimid an-bhródúil as ár Seomra Tuismitheoirí nua, spás compordach, sona inar féidir le tuismitheoirí bualadh le tuismitheoirí eile, tae/caife a ól agus scíth a ligean.

Tá fáilte roimh gach tuismitheoir bualadh isteach am ar bith nach bhfuil an seomra in úsáid. Tá sé beartaithe againn leabharlann bheag ‘beir leat, tóg ceann’ de leabhair éagsúla le húsáid ag tuismitheoirí. Tá ríomhairí ar fáil ansin freisin le rochtain idirlín agus printéir más gá.

Sonraí Teagmhála : Fón: 083 0116844 Rphost: and@scoilchaitriona.ie


HSCL i Scoil Chaitríona

The role of the Home School Community Liaison coordinator (HSCL) is to encourage, support and facilitate partnerships between parents and the school (teachers and management) to enhance the education of all students. Our HSCL works with parents in many different ways to develop their capacity as a key resource in their child’s learning.

Aileen Nic Dhubhghaill is our current HSCL coordinator. She has worked as a resource teacher in the school, supporting students with additional needs since 2004. She is now a parents’ resource. As HSCL, Aileen is available to support families as their children transition from primary to post-primary and throughout the teenage years during their time in Scoil Chaitíona.

Parental involvement in the school community is a major focus for our HSCL. We hope over time, to organise a wide range of classes for parents, some of which are leisure activities for fun (eg. crafts, fitness classes, mindfulness, yoga & well-being classes, healthy cooking classes) and others that develop skills or are for personal development (Ranganna comhrá Gaeilge, Horticulture, Parenting courses, First Aid, Literacy, Numeracy etc). These will be held either in the designated Parents’ Room in Scoil Chaitríona or in another venue in the community.

Our HSCL makes home visits to families for many varied reasons including to welcome new parents to the Scoil Chaitríona community; to support with attendance. The HSCL also liaises with outside agencies including Tusla Education Support Service (TESS) and the Education Welfare Service (EWS) and School Completion Programme(SCP) and Child and Family Support Network (CFSN) and local Education and Training Boards / Community Training Centres (ETB & CTC) amongst others.

Our Parents’ Room

We are very proud of our new Parents’ Room which is a comfortable, happy space where parents can come to meet other parents, drink tea/coffee and relax in a peaceful environment.

(Babies and little children are also welcome but this is currently the one and only teenager-free zone in the school!)

All parents are welcome to drop in anytime the room is not in use. We plan to develop a ‘bring one, take one’ small library of varied books for parents to use. There is also access to computers with internet access and a printer if needed.

Contact details : Mobile 083 0116844 Email: and@scoilchaitriona.ie

HSCL CoordinatorHSCL Coordinator
Mobhí Road, Glasnevin, Dublin 9
01 837 0762
Le Cheile
Teagmháil/Contact
Suíomh/Location
© 2024 Scoil Chaitríona, Glas Naíon