Scoil Chaitríona, Glas Naíon

Bunús agus Cuspóir/Rationale & Objectives

Scroll down for English

Réasúnaíocht
1. Oideachas don aibíocht le béim ar fheasacht shóisialta agus ar inniúlacht shóisialta mhéadaithe.
2. Oideachas trí thaithí ar shaol an duine fásta agus ar an saol oibre mar bhonn d’fhorbairt phearsanta agus d’aibíocht.
3. Scileanna ginearálta, teicniúla agus acadúla a chur chun cinn le béim ar fhoghlaim idirdhisciplíneach agus fhéintreoraithe

Cuspóirí
Forbairt Phearsanta
Cuidiú le pearsantacht agus carachtar a fhorbairt i dtreo féiníomhá níos dearfaí agus níos muiníní.

Staidéar
Scileanna staidéir neamhspleácha a fhorbairt atá oiriúnach don tSraith Shinsearach

Gairm
Cur i dtaithí ar ionaid oibre lasmuigh den scoil agus ar bhealaí gairme féideartha.

Sóisialta
Bheith níos eolasaí faoin tsochaí agus níos oilte ag déileáil le daoine


Rationale

  1. Education for maturity with emphasis on social awareness and increased social competence.
  2. Education through experience of adult and working life as a basis for personal development and maturity.
  3. Promotion of general, technical and academic skills with an emphasis on interdisciplinary and self-directed learning

Objectives

Personal Development
To help develop personality and character towards a more positive and confident self-image.

Study
Develop study independent study skills suitable for the Senior Cycle

Career
To become familiar with workplaces outside school and possible career paths.

Social
To become more informed about society and more skilled at dealing with people

Mobhí Road, Glasnevin, Dublin 9
01 837 0762
Le Cheile
Teagmháil/Contact
Suíomh/Location
© 2024 Scoil Chaitríona, Glas Naíon