Eolas do dhaltaí ag teacht/ New student info

English Below

Rogha na n-ábhar:

1. Déanfaidh gach dalta teanga iasachta amháin.

Fraincis NÓ Gearmáinis NÓ Spáinis

2. Ansin roghnóidh an dalta trí ábhar ón liosta seo

Ceol - Eacnamaíocht Bhaile - Ealáin - Eolaíocht - Staidear Gnó - Teicneolaíocht

Tá tuilleadh eolais le fáil sna naisc thíos agus ar suíomh idirlín An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta ag https://ncca.ie/ga

The choices available to the students will be:

  1. All students study one modern foreign language.

French or German or Spanish

2. Students will study three subjects from this list

Music - Home Economics - Art - Science - Business - Technology

Additional information on the subjects is available on the school website below and on the National Council for Curriculum and Assessment website www.ncca.ie.

Le tuilleadh eolais a fháil is féidir dul i dteagmhail linn ag 01 8370762 nó oifig@scoilchaitriona.ie

If you require any further information or advice, please contact the office on 01 8370762 or oifig@scoilchaitriona.ie

Mobhí Road, Glasnevin, Dublin 9
01 837 0762
Le Cheile
Teagmháil/Contact
Suíomh/Location
© 2021 Scoil Chaitríona