Clárú MF 2022/ Enrolment September 2022

Clárú MF 2022/ Enrolment September 2022

Cuireann Scoil Chaitríona Fáilte Uí Cheallaigh roimh iarratais don Scoilbhliain 2022-2023

Glacfar le hiarratais ó 1/10/2021-22/10/2021. Gheobhaidh sibh thíos:

 • Foirm iarratais
 • Polasaí Iontrála 2021
 • Fógra Bliaintiúil
 • Fiseáin le heolas scoile
 • Naisc chuig eolas scoile/curaclaim

Scoil Chaitríona welcomes applications from students in 6th class for the academic year 2022-2023.

Applications will be accepted from 1/10/2021 to 22/10/2021. Below you will find:

 • Application form
 • Admissions Policy 2021
 • Annual Admissions notice
 • Videos with school information
 • Links to school/curriculum information

Foirm Iarratais/Application Form

NB NÁ SHEOL FOIRMEACHA CHUIG AN SCOIL ROIMH 1/10/2021

NB PLEASE DO NOT RETURN FORMS BEFORE 1/10/2021

Nasc chuig foirm ar líne/ Link to online form Foirm Iarratais/Application Form (ar fáil ó 1/10/2021 available from 1/10/2021)

Foirm le híoslódáil/ form to download: Foirm Iarratais /Application Form

Polasaí Iontrála /Admissions Policy

Polasaí Iontrála

Admissions Policy Scoil Chaitríona

Fógra Bliaintiúil/Annual Admissions Notice

Scoil Chaitríona Fógra Bliaintiúil

Scoil Chaitríona Annual Admissions Notice

Fiseáin/Videos

 1. Eolas - ábhair scoile/School subject information Eolas scoile (ábhair) -School info subjects
 2. Eolas - Folláine / Information - Wellbeing Eolas Scoile - Folláine-Well-being
 3. Eolas socruithe COVID/ COVID Arrangements Socruithe COVID - COVID arrangements

Naisc chuig eolas scoile/Links to school information

Eolas Scoile-School Information

Le tuilleadh eolais a fháil is féidir dul i dteagmhail linn ag 01 8370762 nó oifig@scoilchaitriona.ie

If you require any further information or advice, please contact the office on 01 8370762 or oifig@scoilchaitriona.ie

Mobhí Road, Glasnevin, Dublin 9
01 837 0762
Le Cheile
Teagmháil/Contact
Suíomh/Location
© 2022 Scoil Chaitríona