Clár Scoile/ Curriculum Overview

English below

Leanann daltaí sraith 6 bliana i Scoil Chaitríona

Bliain 1-3

An tSraith Shóisearach

Bliain 4

Idirbhliain - déanann gach dalta an idirbhliain

Bliain 5-6

An Ardteistméireacht

Seo a leanas liosta na n-ábhar ar fáil i Scoil Chaitríona ag brath ar éileamh agus acmhainn.

Bliain 1-3

Ábhair Lárnacha

Gaeilge
Béarla
Mata
Creideamh
Treoir
Corpoideachas

Stair
Tíreolaíocht
CSPE
SPHE
Folláine

Ábhair Roghnacha

Eolaíocht
Ealaín
Eacnamaíocht Bhaile
Ceol
Teicneolaíocht
Staidéar Gnó

Teangacha

Fraincis
Gearmáinis
Spainnis


Idirbhliain


Gaeilge
Béarla
Mata
Creideamh
Forbairt Phearsanta
Corpoideachas
Ríomhaireacht
Fraincis
Gearmáinis
Stair
Tíreolaíocht
Ceimic
Bitheolaíocht
Fisic
Eacnamaíocht bhaile
Gnó
Cuntasaíocht
Ceol
Ealaín
Taithí oibre
Obair Dheonach
Spainnis
Seapánais
Teicneolaíocht
Drámaíocht
Gairneoireacht
Turais Bhaile Átha Cliath
Meáin Chumarsáide
Sábháilteacht ar Bhóithre
Staidéar Scannán


Ardteistiméireacht

Ábhair Lárnacha

Gaeilge
Béarla
Mata
Creideamh
Fraincis
Gearmáinis
Gairmthreoir
Corpoideachas

Ábhair Roghnacha

Stair
Tíreolaíocht
Fisic
Bitheolaíocht
Teicneolaíocht
Ceimic
Eacnamaíocht Bhaile
Gnó
Cuntasaíocht
Ealaín
Ceol

Teangacha

Fraincis
Gearmáinis
Spainnis

All students in Scoil Chaitríona follow a 6 year cycle

Year 1-3

Junior Cycle

Year 4

Transition Year - All students take Transition Year

Year 5-6

Leaving Certificate programme

The following table show the subjects usually offered by the school. There may be some variation from year to year in the choice subjects depending on demand and resources.

Junior Certificate

Core Subjects

 • Gaeilge
 • English
 • Maths
 • Religion
 • Guidance
 • PE
 • French
 • German
 • History
 • Geography
 • CSPE
 • SPHE
 • Well-being

Choice Subjects

 • Science
 • Art
 • Home Economics
 • Music
 • Technology
 • Business Studies

Choice of languages

 • French or
 • German or
 • Spanish

Transition Year

 • Gaeilge
 • English
 • Maths
 • Religion
 • Personal Development
 • PE
 • Computers
 • French
 • German
 • History
 • Geography
 • Chemistry
 • Biology
 • Physics
 • Home economics
 • Business
 • Accountancy
 • Music
 • Art
 • Work Experience
 • Voluntary Work
 • Spanish
 • Japanese
 • Technology
 • Drama
 • Horticulture
 • Young Social Innovators
 • Dublin Trips
 • Media Studies
 • Road Safety
 • Film Studies

Leaving Certificate

Core Subjects

 • Gaeilge
 • English
 • Maths
 • Religion
 • French
 • German
 • Career Guidance
 • PE

Choice Subjects

 • History
 • Geography
 • Physics
 • Biology
 • Technology
 • Chemistry
 • Home Economics
 • Business
 • Accountancy
 • Art
 • Music
Oct 22
2021
Spriocdháta iarratais Daltaí Nua/Deadline for applications Sept 2022
Oct 22
2021
Sos Leath théarma/Mid term break
Nov 29
2021
Lá Saor/School Closed
Dec 23
2021
Laethanta Saoire na Nollag/Christmas Holidays
Mobhí Road, Glasnevin, Dublin 9
01 837 0762
Le Cheile
Teagmháil/Contact
Suíomh/Location
© 2021 Scoil Chaitríona