Daltaí 2021/2022 Prospective Students

Cuireann Scoil Chaitríona Fáilte Uí Cheallaigh roimh iarratais don Scoilbhliain 2020-2021 Glacfar le hiarratais ó 2/10/2020-23/10/2020, anseo thíos feicfear an fhorim iarratais.

We welcome applications for the school year 2021-2022. Below is a PDF link to the application form. Applications can be made between 2nd October 2020 to 23rd October 2020.

Foirm Iarratais-Application Form 2020 - 2021 (PDF)

Foirm Iarratais-Application Form 2020 - 2021 (WORD)

Is féidir an fhoirm a líonadh isteach ar líne chomh maith ar /the application form can also be filled in online here from 2nd October to 23rd October)

IARRATAS AR LÍNE -APPLY ONLINE

Anseo thíos feicfear an fógra bliaintiúil do 2021-2021 i nGaeilge agus i mBéarla.

Below is a copy of our annual admissions notice for the school year 2021-2022

Annual Admissions Notice 2021-2022.pdf

Fógra Bliaintúil 2021-2022.pdf

Tá eolas thíos a inseoidh faoi chúrsaí scoile, rogha na n-ábhar, an caife, spórt agus imeachtaí seach-churaclam. Ansin leagan amach an lá scoile.

Below is a link to a PDF which will give general information regarding subject choices, our school café, sports and extra-curricular activities. There is also a link to a display our of class layout & timetable for the day.

Cur i láthair Oíche Oscailte- Open Night Presentation

Eolas Ginearálta- General Information.pdf

Lá scoile-The School Day.pdf

Eolas do dhaltaí nua / New student information

In English Below

Rogha na n-ábhar:

1. Déanfaidh gach dalta teanga iasachta amháin.

Fraincis NÓ Gearmáinis NÓ Spáinis

2. Ansin roghnóidh an dalta trí ábhar ón liosta seo

Ceol - Eacnamaíocht Bhaile - Ealáin - Eolaíocht - Staidear Gnó - Teicneolaíocht

Tá tuilleadh eolais le fáil sna naisc thíos agus ar suíomh idirlín An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta ag https://ncca.ie/ga

The choices available to the students will be:

  1. All students study one modern foreign language.

French or German or Spanish

2. Students will study three subjects from this list

Music - Home Economics - Art - Science - Business - Technology

Additional information on the subjects is available on the school website below and on the National Council for Curriculum and Assessment website

.

Le tuilleadh eolais a fháil is féidir dul i dteagmhail linn ag 01 8370762 nó oifig@scoilchaitriona.ie

If you require any further information or advice, please contact the office on 01 8370762 or oifig@scoilchaitriona.ie

Oct 22
2021
Spriocdháta iarratais Daltaí Nua/Deadline for applications Sept 2022
Oct 22
2021
Sos Leath théarma/Mid term break
Nov 29
2021
Lá Saor/School Closed
Dec 23
2021
Laethanta Saoire na Nollag/Christmas Holidays
Mobhí Road, Glasnevin, Dublin 9
01 837 0762
Le Cheile
Teagmháil/Contact
Suíomh/Location
© 2021 Scoil Chaitríona